تعمیرات تخصصی

چنانچه دستگاه شما به تعمیرات تخصصی نیاز دارد مراحل زیر را دنبال کنید :

  1. مشخصات و عیب دستگاه را در واتساپ به شماره موبایل ۰۹۳۰۰۵۰۰۳۱۱ ارسال نمایید
  2. بعد از مشخص شدن عیب دستگاه باید آن را برای کارشناس تعمیرات ارسال نمایید
  3. مشخص شدن عیب نهایی و اعلام هزینه از سمت کارشناس تعمیرات به صاحب دستگاه
  4. پرداخت هزینه به شماره حساب مدیر بخش تعمیرات
  5. تعمیر نهایی و تحویل دستگاه به مشتری