تعمیرات تخصصی

چنانچه دستگاه شما به تعمیرات تخصصی نیاز دارد مراحل زیر را دنبال کنید :

  1. تماس با بخش پشتیبانی فروشگاه پریماتوی به شماره ۰۲۱۲۸۴۲۷۴۱۲ و داخلی شماره ۲
  2. مشخصات و عیب دستگاه را از طریق ارسال عکس از طریق تلگرام در اختیار کارشناس فنی قرار دهید
  3. بعد از مشخص شدن عیب دستگاه و تعیین وقت قبلی برای تعمیر دستگاه باید آن را برای بخش فنی ارسال نمایید
  4. مشخص شدن عیب نهایی و اعلام هزینه به صاحب دستگاه
  5. پرداخت هزینه به شماره حساب مدیر بخش تعمیرات
  6. تعمیر نهایی و تحویل دستگاه به مشتری