تعمیرات تخصصی

چنانچه دستگاه شما به تعمیرات تخصصی نیاز دارد مراحل زیر را دنبال کنید :

  1. مشخصات و عیب دستگاه را در واتساپ به شماره موبایل ۰۹۰۳۱۵۴۲۳۲۴ ارسال نمایید
  2. بعد از مشخص شدن عیب دستگاه و تعیین وقت قبلی باید آن را برای بخش فنی ارسال نمایید
  3. مشخص شدن عیب نهایی و اعلام هزینه به صاحب دستگاه
  4. پرداخت هزینه به شماره حساب مدیر بخش تعمیرات
  5. تعمیر نهایی و تحویل دستگاه به مشتری